Kwaliteit

Het team van Fysiotherapie Oostgaarde streeft naar een hoge kwaliteit van zorgverlening. Omdat kwaliteit leveren leuk is en het ons voldoening geeft in ons werk. Door ons uitgebreide aanbod aan specialisaties kunnen wij in bijna elke situatie de beste zorg garanderen.   

Onze therapeuten blijven zich constant ontwikkelen door het volgen van cursussen en opleidingen. Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister (CKR) van onze beroepsvereniging en voldoen dus aan alle kwaliteitseisen die daarbij gesteld worden.

Patiëntervaringsonderzoek

Wij laten onderzoek doen naar kwaliteit van zorg door het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau Qualizorg. Zij vragen in een enquête naar de ervaringen van patiënten binnen onze praktijk. Dit doet Qualizorg anoniem en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meedoen met de enquête wordt erg gewaardeerd, maar is volledig vrijwillig!

Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen wij ons verder verbeteren. Ook kunnen we hiermee aan de zorgverzekeraar laten zien welke kwaliteit wij leveren. We zijn er trots op dat we al vele jaren een hoog cijfer als resultaat van de enquêtes hebben gekregen van onze patiënten!

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om ons dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact met de praktijk op te nemen. Als u zich daar prettiger bij voelt, kunt u een bekende vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten.

Een klacht indienen, hoe werkt dat?
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

  • De klachtencommissie van het KNGF
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als cliënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en praktijk van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

  • Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033 – 467 29 29
  • Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030 – 266 16 61